Tandfonds | Samenwerking met bewindvoerders

Inloggen als bewindvoerder

Toegang tot het online portal

Problematiek tandheelkundige zorg voor cliënten onder bewind

Het is een bekend verhaal, mensen met schulden of erg weinig geld “besparen” op hun mondgezondheid simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen. Een besparing die uiteindelijk kan resulteren in een torenhoge rekening.

Het regelmatig laten controleren van het gebit en direct actie ondernemen bij lichte klachten is heel belangrijk om problemen en hoge kosten in de toekomst te voorkomen. Het is bewezen dat een gezond gebit in een gezonde mond bijdraagt aan een betere algehele gezondheid.

Wanneer de mondgezondheid regelmatig wordt gecontroleerd kunnen hoge, onnodige, kosten in de toekomst worden voorkomen.

winstar-tandverzorging-centrum-voor-orthodontie-contact-gemert

Duidelijk overzicht van al uw cliënten 

Wij denken met u mee voor een financiële oplossing

Hulp bij een (ook financieel) gezond behandelplan

Tandartsteam - Winstar Bewindvoerder - Tandfonds

Knelpunten voor bewindvoerders

Wat zijn de problemen waar bewindvoerders tegenaan lopen als de cliënten tandheelkundige zorg nodig hebben:

 • er wordt behandeld zonder akkoord van de bewindvoerder voor het behandelplan/begroting;
 • indien er sprake is van te weinig of geen budget bij noodzakelijke behandelingen wordt er alleen curatief behandeld;
 • facturen worden naar het adres van de cliënt gestuurd, komen niet (tijdig) onder de aandacht van de bewindvoerder. Hierdoor zullen er uiteindelijk extra kosten bijkomen (herinnering/aanmaningskosten).

Door bovenstaande problemen worden patiënten onder bewind regelmatig geweigerd door andere tandartspraktijken.

Wilt u snel en efficiënt het tandartsbezoek van uw cliënt in gang zetten en het gehele behandelproces beheren? Welkom bij Winstar Tandfonds! Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een goede mondzorg, ook als de iemand niet over de financiële middelen beschikt.

Wat is Winstar Tandfonds en wat zijn de voordelen?

Tandfonds is een portal voor bewindvoerders dat is opgezet om de tandheelkundige zorg voor hun cliënten te beheren. In het portal heeft de bewindvoerder een duidelijk overzicht van de status van zijn cliënten.

Winstar Tandfonds is de eerste tandheelkundige organisatie die een speciale service aanbiedt voor bewindvoerders. Het systeem heeft vele voordelen voor bewindvoerders en hun cliënten. Dit zijn zowel financiële- als servicevoordelen:

Financiële voordelen

 • De service en het gebruik van het portal zijn gratis.
 • Gratis eerste gebitscontrole tot €21,78 voor uw cliënt (conform tarief Nza).
 • U bent er van verzekerd dat enkel het hoognodige behandeld wordt. Het behandelplan is gebaseerd op de primaire noodhulplijst.
 • Secundaire tandheelkundige zorg kan, met onderbouwing als een advies worden ingezet in een apart behandelplan.

Service voordelen

 • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk Tandfonds portal.
 • Altijd inzicht in de begroting met de bijbehorende wijze van betaling.
 • Hulp en advies bij het financiëel passend maken van het behandelplan.
 • De factuur komt direct op uw postadres.
 • De praktijken hebben ervaring met patiënten die tijdens de behandeling extra begeleiding nodig hebben.
 • Ons team staat voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen;

Waarom Winstar Tandfonds?

Wij weten hoe belangrijk het is om de regie over de financiën van uw cliënt te behouden. Dankzij het portal van Tandfonds heeft u inzicht en controle over de begrotingen van uw cliënten. U kunt eenvoudig digitaal toestemming geven voor het uitvoeren van een behandelplan. U heeft te allen tijde inzage in de uit te voeren behandelingen en de bijbehorende kosten. Wij overleggen vooraf met de bewindvoerder over de betalingsmogelijkheden.

Door de financiële- en servicevoordelen zorgt Tandfonds ervoor dat cliënten altijd naar de tandarts kunnen gaan, iets wat bij andere tandartspraktijken nog wel eens problemen oplevert. Het komt jammer genoeg nog vaak voor dat mensen worden geweigerd bij een reguliere tandarts omdat ze financiële problemen hebben. Deze mensen kunnen bij Winstar Tandfonds terecht.

Hoe gaat een behandeling van start?

Bij het eerste gratis consult wordt de actuele staat van het gebit gecontroleerd en bepaald of er een verdere behandeling nodig is. Dit advies wordt besproken met de cliënt en zijn of haar bewindvoerder. De cliënt en bewindvoerder maken dan de keuze of de eventuele behandeling gestart kan worden.

Wij helpen graag en willen onze krachten bundelen met bewindvoerders. Tandfonds biedt hulp en advies bij het financieel passend maken van het behandelplan met de nadruk op gezond en verantwoord behandelen.

Noodhulp betekend: “Het verhelpen van acute, ernstige pijnklachten en / of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie, waarbij uitgangspunt voor de hulp is: met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk van de actuele functie van het gebit behouden, inclusief behoud van de aanwezige functionele elementen.”

Wij denken ook op financiëel gebied met u mee.

De factuur komt direct op het door u gekozen postadres

Heeft uw cliënt acute zorg nodig? Neem dan contact op via 0299-451 111 of stuur een email aan info@tandfonds.nl.

Uw cliënt kan terecht bij één van de praktijken waar wij werken met Tandfonds, te weten:

Voor vragen of meer informatie kunt u bellen naar 0299 – 451 111 of  via de e-mail info@tandfonds.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw vragen beantwoorden.

Wij hopen op een mooie samenwerking en een goede mondgezondheid voor uw cliënten!

info@tandfonds.nl

0299 – 451 111

(ma-di-do-vr)

Zeker bewind werkt graag samen met Winstar Tandfonds

Solutio bewind werkt graag met Winstar Tandfonds