Tandfonds | Samenwerking met bewindvoerders

Wij hanteren een wachtlijst

Heeft u acute hulp nodig voor uw cliënt?

Neem contact op met Henny de Haas 0299-451111
(ma-di-do-vr)

Inloggen als bewindvoerder

Toegang tot het online portal

Problematiek tandheelkundige zorg voor cliënten onder bewind

Het is een bekend verhaal:

Mensen met schulden of erg weinig geld besparen op hun mondgezondheid, simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen. Het gevolg hiervan is een sneeuwbal effect: Als mensen niet naar de tandarts kunnen gaan voor controle of lichte klachten kan het zijn dat er ernstige complicaties ontstaan aan het gebit. Deze complicaties zullen na enige tijd toch behandeld moeten worden, wat erg veel geld kost. Iets wat deze groep mensen niet heeft.

Helaas komt het ook nog steeds voor dat patiënten worden geweigerd bij de tandarts omdat ze onder bewind staan. Zelfs als ze ernstige pijnklachten hebben.

winstar-tandverzorging-centrum-voor-orthodontie-contact-gemert

duidelijk overzicht van al uw cliënten 

Wij denken met u mee voor een financiële oplossing

hulp bij het aanvragen van financiële bijstand

Tandartsteam - Winstar Bewindvoerder - Tandfonds

Knelpunten voor bewindvoerders

Wat zijn de problemen waar bewindvoerders tegenaan lopen als de cliënten tandheelkundige zorg nodig hebben:

 • er ontbreek vaak akkoord van de financiële bewindvoerder voor het behandelplan/begroting;
 • indien er sprake is van te weinig of geen budget bij noodzakelijke behandelingen kan er aanspraak worden gemaakt op bijzondere bijstand of aanvullende fondsen. Als er al behandeld is voordat er goedkeuring is aangevraagd wordt de aanvraag hiervoor afgewezen;
 • facturen die naar het adres van de cliënt gestuurd waardoor deze facturen niet onder de aandacht van de bewindvoerder komen en niet worden betaald. Hierdoor zullen er uiteindelijk extra kosten bijkomen (herinnering/aanmaningskosten).

Door alle bovenstaande problemen wordt tandheelkundige zorg vaak geweigerd door andere tandartspraktijken.

Wilt u snel en efficiënt het tandartsbezoek van uw cliënt in gang zetten en het gehele behandelproces beheren? Welkom bij Winstar Tandfonds! Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een goede mondzorg, ook als de iemand niet over de financiële middelen beschikt.

Wat is Winstar Tandfonds en wat zijn de voordelen?

Tandfonds is een portal voor bewindvoerders dat is opgezet om de tandheelkundige zorg voor hun cliënten te beheren. In het portal heeft de bewindvoerder een duidelijk overzicht van de status van zijn cliënten.

Winstar Tandfonds is de eerste tandheelkundige organisatie die een speciale service aanbiedt voor bewindvoerders. Het systeem heeft vele voordelen voor bewindvoerders en hun cliënten. Dit zijn zowel financiële- als servicevoordelen:

 

Financiële voordelen

 • De service en het gebruik van het portal zijn gratis.
 • Gratis eerste gebitscontrole tot €21,78 voor uw cliënt (conform tarief Nza).
 • U bent er van verzekerd dat enkel het hoognodige behandeld wordt. Het behandelplan is gebaseerd op de primaire noodhulplijst.
 • Secundaire tandheelkundige zorg kan, met onderbouwing als een advies worden ingezet in een apart behandelplan.

Service voordelen

 • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk Tandfonds portal.
 • Altijd inzicht in de begroting met de bijbehorende wijze van betaling.
 • Hulp en advies bij het aanvragen van gemeentelijke vergoedingen, bijzondere noden en fondsen.
 • De factuur komt direct op uw postadres.
 • Wij bieden bij pijnklachten directe noodhulp tot €250,- (akkoord hiervoor geeft u bij aanmelden van uw cliënt).
 • De praktijken hebben ervaringen met patiënten die tijdens de behandeling extra begeleiding nodig hebben.
 • Winstar Tandverzorging faciliteert 7 tandartspraktijken verspreid over Nederland;
 • Winstar Tandfonds staat voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen;

Waarom kiezen voor Winstar Tandfonds?

Wij weten hoe belangrijk het is om de regie over de financiën van uw cliënt te behouden. Dankzij het portal van Tandfonds heeft u inzicht en controle over de begrotingen van uw cliënten. U kunt eenvoudig digitaal toestemming geven voor het uitvoeren van een behandelplan. U heeft te allen tijde inzage in de uit te voeren behandelingen en de bijbehorende kosten. Wij overleggen vooraf met de bewindvoerder over de betalingsmogelijkheden.

Door de financiële- en servicevoordelen zorgt Tandfonds ervoor dat cliënten altijd naar de tandarts kunnen gaan, iets wat bij andere tandartspraktijken nog wel eens problemen oplevert.

Het komt jammer genoeg nog vaak voor dat mensen worden geweigerd bij een reguliere tandarts omdat ze financiële problemen hebben. Deze mensen kunnen bij Winstar Tandfonds terecht.

Hoe gaat een behandeling van start?

Bij het eerste gratis consult wordt de actuele staat van het gebit gecontroleerd en bepaald of er een verdere behandeling nodig is. Dit advies wordt besproken met de cliënt en zijn of haar bewindvoerder. De cliënt en bewindvoerder maken dan de keuze of de eventuele behandeling gestart kan worden.

Wij helpen graag en willen onze krachten bundelen met bewindvoerders. Tandfonds biedt hulp en advies aan bij het aanvragen van gemeentelijke vergoedingen, bijzondere noden en fondsen. 

Tandfonds biedt bij pijnklachten directe noodhulp tot € 250,-. Akkoord hiervoor geeft u aan bij aanmelden van uw cliënt. De behandelingen zijn gebaseerd op de primaire noodhulplijst.

Noodhulp betekend: “Het verhelpen van acute, ernstige pijnklachten en / of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie, waarbij uitgangspunt voor de hulp is: met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk van de actuele functie van het gebit behouden, inclusief behoud van de aanwezige functionele elementen.”

Wij denken ook op financiëel gebied met u mee.

De factuur komt direct op het door u gekozen postadres

Wij hanteren momenteel een wachtlijst.

Heeft uw cliënt acute zorg nodig? Neem dan contact op met mevr. H. de Haas via 0299-451 111 of tandfonds@winstar.nl.

Uw cliënt kan terecht bij één van de Winstar praktijken waar wij werken met Tandfonds, te weten:

 

Voor vragen, meer informatie kunt u terecht bij Henny de Haas (ma-di-do-vr) : 0299 – 451 111 of  via de e-mail: tandfonds@winstar.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw vragen beantwoorden.

Wij hopen op een mooie samenwerking en een goede mondgezondheid voor uw cliënten!

tandfonds@winstar.nl

0299 – 451 111

(ma-di-do-vr)